wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności RODO i cookies2

Polityka prywatności RODO i cookies

Firma  PAW Patrycja Kołodziej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Łukasińskiego 11/150 (dalej: „Firma”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma PAW Patrycja Kołodziej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Łukasińskiego 11/150 NIP: 6292357917 REGON: 362393772

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łukasińskiego 11/150, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub drogą e-mailową pod adresem: admin@firstdecor.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu

 • realizacji złożonych zamówień oraz ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,
 • w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa,
 • w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu.

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: admin@firstdecor.pl

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łukasińskiego 11/150, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.


Pliki cookies
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu, zapisywane są na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu urządzenia. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie może spowodować utrudnienie lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl